• Adaptacija, uređenje interijera i opremanje dekanata na FAKULTETU ORGANIZACIJE I INFORMATIKE u Varaždinu
 • Rekonstrukcija građevine POŠTE «MARTIJANEC», HPT Varaždin
 • Adaptacija i uređenje interijera šalter sale u MUP PU Varaždinskoj
 • Adaptacija KAZNENOG ZAVODA LEPOGLAVA, krilo D, u Lepoglavi
 • Adaptacija prizemlja i sanacija krovišta u MUP PU Varaždinskoj
 • Izgradnja krovišta na športskoj dvorani 1. osnovne škole u Varaždinu
 • Adaptacija, uređenje i opremanje poslovnih prostorija Glavnog tajništva HDZ-a, Zagreb
 • Izgradnja 20 STAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU SLUNJA za Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske
 • Sanacija dimnjaka u naselju Zrinskih i Frankopana u Varaždinu, cca 1300 stanova
 • Izgradnja krovišta na zgradi ginekologije u Općoj bolnici u Varaždinu
 • Rekonstrukcija i uređenje fasade na 1. osnovnoj školi u Varaždinu
 • Adaptacija, uređenje i opremanje odjela za dijagnostiku Bolnice Varaždin
 • Sanacija krovišta na HEP Varaždin, Kratka ul. 3
 • Obrtnički i završni radovi na izgradnji GRADSKOG BAZENA u Varaždinu
 • Adaptacija i uređenje portirnice i prijemnog prostora u zgradi Županije Varaždin
 • Adaptacija i uređenje poslovnog prostora POREZNE UPRAVE u Ludbregu
 • Rekonstrukcija i uređenje trga i izgradnja fontane kod HNK u Varaždinu
 • Izgradnja krovišta na DOMU ZDRAVLJA u Varaždinu
 • Rekonstrukcija, adaptacija i uređenje zgrade RADIO VARAŽDIN
 • Opremanje garderoba i organizacija sustava bezgotovinske naplate na Gradskim bazenima Varaždin
 • Izvođenje određenih obrtničkih radova na izgradnji Gradskih bazena Varaždin
 • Građevinsko obrtnički i instalaterski radovi te opremanje sauna na Gradskim bazenima u Varaždinu
 • Restauratorski radovi, adaptacija i opremanje UREDA ŽUPANA I PRATEĆIH SLUŽBI U VARAŽDINU
 • Rekonstrukcija i adaptacija sanitarnih čvorova na II osnovnoj školi u Varaždinu
 • Rekonstrukcija i adaptacija sanitarnih čvorova na Rudarsko kemijskoj školi u Varaždinu
 • Izgradnja mansardnih stanova u Kozarčevoj ulici u Varaždinu
 • Rekonstrukcija krovišta na objektu HEP-a u Varaždinu
 • Rekonstrukcija, adaptacija i uređenje ODJELA OTORINOLARINGOLOGIJE u Bolnici Varaždin
 • Opremanje GRADSKIH BAZENA u Koprivnici
 • Opremanje GRADSKE VIJEĆNICE u Ludbregu
 • Izgradnja dviju stambenih zgrada u Solinama na Krku
 • Rekonstrukcija krovišta na zgradi kirurgije u OPĆOJ BOLNICI Varaždin
 • Adaptacija i uređenje kompleksa građevina MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA u Valbandonu
 • Adaptacija i uređenje zgrade POLICIJSKE AKADEMIJE, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA u Zagrebu
 • Dogradnja i rekonstrukcija zgrade HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE u Varaždinu
 • Opremanje prostorija VELEUČILIŠTA u Varaždinu
 • Izgradnja VATROGASNOG DOMA u Varaždinskim Toplicama
 • Sanacija i obnova krovišta na zgradi Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu
 • Adaptacija poslovnih zgrada MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA u Jastrebarskom
 • Adaptacija i uređenje potkrovlja zgrade komunalnog ureda u Varaždinu
 • Izgradnja stambeno poslovnog prostora PRINCIPIUM u Varaždinu
 • Adaptacija i uređenje Društvenog doma u Beletincu
 • Opremanje dječji vrtić Bjelovar
 • Opremanje dječji vrtić Vidovec
 • Sanacija ravnog krova na Medicinskoj školi u Varaždinu
 • Adaptacija Doma umirovljenika u Općini Sv. Ilija
 • Opremanje Osnovne škole u Općini Sv. Ilija
 • Adaptacija i uređenje Bioinstitut Čakovec
 • Izgradnja višestambene građevine Expertum u Varaždinu
 • Sanacija podzemne garaže i rekonstrukcija trga iznad nje za Gradske stanove Varaždin
 • Dogradnja Vatrogasnog doma u Donjem Knegincu
 • Izgradnja Cikloturističke točke u Varaždinu
 • Adaptacija i uređenje 4 stana u stambenom nizu u Hraščici
 • Eneregetska obnova višestambene zgrade u Varaždinu, Trakošćanska ulica
 • Adaptacija Društvenog doma u Seketinu
 • Adaptacija CENTRA ZA MLADE u Varaždinu
 • Adaptacija Učiteljskog fakulteta u Čakovcu
 • Opremanje Dječjeg Vrtića u Sikirevcima
 • Opremanje Dječjeg Vrtića Botinec u Zagrebu
 • Opremanje Đačkog doma i Hostela u Osijeku
 • Opremanje Doma za starije u Sisku
 • Opremanje Gradske knjižnice u Vinkovcima
 • Opremanje O.Š. Ante Kovačić u Zagrebu
 • Opremanje Medicinske škole u Varaždinu