Trgovačko društvo Forma d.o.o. osnovano je 1990.

Matični broj: 3493741
Temeljni kapital: 655.000,00 kn
Tvrtku zastupa: Dražen Košćec, direktor
Poslovne banke:

  • Zagrebačka banka d.d.
  • Raiffeisenbank Austria d.d.