• Uređenje interijera regalnog skladišta tvrtke “VINDIJA” d.d. Varaždin
  • Izgradnja skladišta i brusionice kalupa u “METALSKOJ INDUSTRIJI VARAŽDIN” d.d.u Varaždinu
  • Adaptacija radničkih garderoba i tuševa u “METALSKOJ INDUSTRIJI VARAŽDIN”d.d. u Varaždinu
  • Rekonstrukcija zaštitne radione u “METALSKOJ INDUSTRIJI VARAŽDIN” d.d. u Varaždinu
  • Izgradnja PROIZVODNE HALE “MAKON”, Varaždin
  • Adaptacija i rekonstrukcija kotlovnice u VARTEKS d.d. u Varaždinu
  • Izgradnja proizvodne hale tvrtke EKOS d.o.o. u Donjem Kraljevcu
  • Adaptacija i uređenje poslovnog prostora tvrtke EKOS d.o.o. u Čakovcu