• Adaptacija, uređenje interijera radničkog restorana u «METALSKOJ INDUSTRIJI VARAŽDIN d.d.»
  • Adaptacija i uređenje interijera aperitiv-bara HOTELA TURIST, Varaždin
  • Opremanje hotelskih soba i apartmana u HOTELU TURIST, Varaždin
  • Adaptacija i uređenje interijera RESTORANA «LUDVA» Varaždin
  • Adaptacija i uređenje interijera ŠPAGETERIJE “CATALOU” u Varaždinu
  • Adaptacija i uređenje GOSTIONIČKE PIVOVARE I PIVNICE “RAJ” u Varaždinu
  • Uređenje i opremanje RESTORANA «KOLAJNA» u Zagrebu
  • Uređenje recepcije hotela “VILLE KOLOČEP” u Dubrovniku
  • Uređenje i opremanje restorana nivo -1 IMPORTANNE GALLERIA u Zagrebu
  • Adaptacija, uređenje i opremanje restorana “STARI ORAH” u Varaždinu
  • Adaptacija i opremanje bistroa «KULT» U Varaždinu
  • Rekonstrukcija, adaptacija i uređenje restorana „VERGLEC“ (Gastrocom d.o.o.) u Varaždinu