• Izgradnja CRKVE SV. JOSIPA, Varaždin (konzalting)
 • Rekonstrukcija LANČANE KULE GRADSKOG MUZEJA Varaždin (konzalting)
 • Adaptacija GRADSKE KNJIŽNICE “METEL OŽEGOVIĆ” u Varaždinu (konzalting)
 • Uređenje GRADSKE KNJIŽNICE “Metel Ožegović” Varaždin
 • Restauratorski radovi na oslicima iz XVII st., adaptacija i opremanje SKUPŠTINSKE DVORANE ŽUPANIJE VARAŽDIN
 • Rekonstrukcija i adaptacija krovišta i tavana na gradskoj knjižnici «Metel Ožegović» u Vž
 • Adaptacija i uređenje prostora Europamedija, Crvenog salona i Male koncertne dvorane u HNK Varaždin
 • Adaptacija, rekonstrukcija i uređenje VILE BEDEKOVIĆ (GRADSKA KNJIŽNICA) u Varaždinu
 • Rekonstrukcija i adaptacija prizemlja u HNK Varaždin
 • Adaptacija i uređenje MUZEJA VATROGASTVA u Varaždinu
 • Rekonstrukcija i adaptacija Vrtlareve kuće kod dvorca Opeka (Hrvatski restauratorski zavod)
 • Adaptacija, uređenje i opremanje Entomološkog odjela GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
 • Opremanje gradske knjižnice u Varaždinu
 • Rekonstrukcija i adaptacija proscenija u HNK Varaždin
 • Rekonstrukcija pozornice u gledalištu HNK Varaždin
 • Adaptacija i uređenje podrumske scene „Zvonimir Rogoz“ u HNK Varaždin
 • Adaptacija i uređenje Muzeja kukaca u Varaždinu