Osnovni podaci

  • Kralja P. Krešimira IV br.12
  • OIB: 93157965255
  • 42000 Varaždin
  • Hrvatska

Kontakt telefoni

  • 042 314 444
  • 042 212 404